Thiết bị y tế là gì ?

Thiết bị y tế là các trang thiết bị và máy móc được sử dụng cho mục đích chăm sóc sức khỏe con người. Các thiết bị này thường được lưu hành trong các bệnh viện, trung tâm y tế. Các thiết bị này phối hợp với đội ngũ y bác sĩ, chuyên gia y tế để kiểm tra, chẩn đoán và điều trị bệnh cho các bệnh nhân để hỗ trợ kiểm tra, chăm sóc và cải thiện tình hình sức khỏe cho họ.

Vai trò của các thiết bị này có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Do đó, việc sử dụng các sản phẩm phải tuân thủ theo các nguyên tắc của pháp luật và y tế một cách nghiêm ngặt để đảm bảo tính an toàn cho con người khi sử dụng.

Thiết bị y tế Futuremed

Futuremed là nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền tại Hoa Kỳ về các sản phẩm y tế như máy đo chức năng hô hấp, máy soi tĩnh mạch, máy sưởi ấm dịch truyền và máu, …

Nhắn tin Zalo