I. Giới Thiệu Về Kit Elisa và Ứng Dụng Trong Thú Y và Môi Trường

Kit Elisa (Enzyme-linked Immunosorbent Assay) là một công cụ phổ biến và mạnh mẽ được sử dụng trong lĩnh vực y học, thú y và môi trường để phát hiện và đo lường các chất hóa học, độc tố, hoặc hormone trong mẫu thử. Trong bối cảnh ngày càng nhiều vấn đề về an toàn thực phẩm, y tế thú y, và môi trường, việc sử dụng Kit Elisa trở nên cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kit elisa thú y môi trường độc tố

(4sp, mỗi sp 1 link)

KIT ELISA HORMONE

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Nhà phân phối máy xét nghiệm, hóa chất xét nghiệm miễn dịch sinh hóa xin giới thiệu tới Qúy Khách Hàng sản phẩm sau đây:

KIT ELISA HORMONE

MÃ SỐ MÔ TẢ ĐÓNG GÓI

(test/hộp)

RNH94001 17-Beta-Estradiol(E2) ELISA Kit 96T/ 100T
RNH94002 Estrogens (E1+E2+E3) ELISA Kit 96T
RNH94003 Estrone (E1) ELISA Test Kit 96T
RNH94004 Ethynylestradiol (EE2) ELISA  Kit 96T
RNH94005 Estriol E3 ELISA Test Kit 96T
RNH94006 Methyltestosterone ELISA Test

Kit

96T
RNH94007 Testosterone ELISA Test Kit 96T
RNH94008 Boldenone ELISA Test Kit 96T
RNH94009 Nandrolone ELISA Test Kit 96T
 

RNH94010

 

Trenbolone ELISA Test Kit

 

96T

RNH94011 Diethylstilbestrol(DES) ELISA Kit 96T
RNH94013 Progesterone ELISA Test Kit 96T
RNH94014 Trenbolone ELISA Test Kit 96T
RNH94015 Zeranol ELISA Test Kit 96T

 

KIT ELISA PHÁT HIỆN ĐỘC TỐ

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Nhà phân phối máy xét nghiệm, hóa chất xét nghiệm miễn dịch sinh hóa xin giới thiệu tới Qúy Khách Hàng sản phẩm sau đây:

KIT ELISA PHÁT HIỆN ĐỘC TỐ

Bao gồm:

– KIT ELISA PHÁT HIỆN ĐỘC TỐ MYCOTOXIN (độc tố nấm)

MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI (test/hộp)
RNM98001 Aflatoxin M1 ELISA Test Kit 96T
RNM98002 T2 Toxin ELISA Test Kit 96T
RNM98004 Deoxynivalenol ELISA Test Kit 96T
RNM98005 Zearalenone ELISA Test Kit 96T
RNM98006 Total aflatoxin ELISA Test Kit 96T
RNM98007 Aflatoxin B1 ELISA Test Kit 96T
RNM98008 Ochratoxin A ELISA Test Kit 96T
RNM98009 Fumonisin ELISA Test Kit 96T

 

 –  KIT ELISA PHÁT HIỆN ĐỘC TỐ  ALGAE TOXIN (độc tố tảo)

 

MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI

(Test/hộp)

RNA97001 Cylindrospermopsin ELISA Kit 96T
RNA97002 Microcystins Tube Kit 40T
RNA97003 Microcystins ADDA ELISA Kit 96T
RNA97004 Microcystins DM ELISA Kit 96T
RNA97006 Brevetoxin (NSP) ELISA Test Kit 96T
RNA97007 Domoic Acid (ASP) ELISA Test Kit 96T
RNA97008 Okadaic Acid(DSP) ELISA Test Kit 96T
RNA97009 Saxitoxin (PSP) ELISA Test Kit 96T
RNA97010 Histamine Enzymatic Assay Kit 96T
RNA97011 Tetrodotoxin(TTX)ELISATestKit 96T

KIT ELISA DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Nhà phân phối máy xét nghiệm, hóa chất xét nghiệm miễn dịch sinh hóa xin giới thiệu tới Qúy Khách Hàng sản phẩm sau đây:

KIT ELISA DÀNH CHO MÔI TRƯỜNG

Bao gồm:

– KIT ELISA PHÁT HIỆN CHẤT Ô NHIỄM CÔNG NGHIỆP

 

MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM  ĐỐNG GÓI (Test/ hộp)
 

RNC95001

 

Bisphenol A ELISA Test Kit

 

96T

 

RNC95002

 

Coplanar PCBs ELISA Test Kit

 

96T

 

RNC95003

PCBs(Higher) Chlorinated ELISA Kit  

100T

 

RNC95004

 

PBDE ELISA Test Kit

 

100T

 

RNC95005

 

Triclosan ELISA Test Kit

 

100T/96T

 

RNC95006

Benzo[a]pyrene(BAP)ELISA Test Kit  

96T

 

– KIT ELISA PHÁT HIỆN DƯ LƯỢNG THUỐC TRỪ SÂU

MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI(Test/hộp)
 

RNP96001

 

2, 4-D ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96002

 

Acetochlor ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96003

 

Alachlor ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96004

 

Atrazine ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96006

 

Carbendazim ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96007

 

Cyclodienes ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96008

 

DDE/DDT ELISA Test Kit

 

96T

 

RNP96009

 

Diuron ELISA Test Kit

 

96T

RNP96010 Glyphosate ELISA Test Kit 96T
RNP96011 Metolachlor ELISA Test Kit 96T
RNP96012 OP/C Screen Test Kit 20T / 96T
RNP96013 Pyrethroids ELISA Test Kit 96T
RNP96014 Spinosyn ELISA Test Kit 96T
RNP96015 Penoxsulam ELISA Test Kit 96T
RNP96016 Fluridone ELISA Test Kit 96T
RNP96017 Trifluralin ELISA Test Kit 96T

KIT ELISA DÀNH CHO THÚ Y

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC VÀ Y TẾ MPT Nhà phân phối máy xét nghiệm, hóa chất xét nghiệm miễn dịch sinh hóa xin giới thiệu tới Qúy Khách Hàng sản phẩm sau đây:

KIT ELISA PHÁT HIỆN DƯ LƯỢNG KHÁNG SINH TRONG THÚ Y

MÃ SỐ TÊN SẢN PHẨM ĐÓNG GÓI

( test/hộp)

RND99001 Chloramphenicol(CAP)ELISATestKit 96T
RND99002 Streptomycin ELISA Test Kit 96T
RND99003 Neomycin ELISA Test Kit 96T
RND99004 Gentamicin (GM) ELISA Test Kit 96T
RND99005 Nitroimidazole ELISA Test Kit 96T
RND99006 Tylosin ELISA Test Kit 96T
RND99007 Acrylamide-ES ELISA Test Kit 96T
RND99008 Malachite Green (MG) ELISA Test Kit 96T
ND99009 Fluoroquinolone(FQS)ELISATestKit 96T
RND99010 Melamine ELISA Test Kit 96T
RND99011 Furazolidone (AOZ) ELISA Test Kit 96T
RND99012 Furaltadone (AMOZ) ELISA Test Kit 96T
RND99013 Clenbuterol ELISA Test Kit 96T
RND99014 Ractopamine ELISA Test Kit 96T
RND99015 Sulfadiazine ELISA Test Kit 96T
RND99016 Sulfamethazine ELISA Test Kit 96T
RND99017 Sulfamethoxazole ELISA Test Kit 96T
RND99018 Cigua-Check Fish Poison ELISA  Kit 96T
RND99019 Sudan red ELISA Test Kit 96T
RND99020 Ciprofloxacin ELISA Test Kit 96T
RND99021 Ofloxacin ELISA Test Kit 96T
RND99022 Chlorpromazine ELISA Test Kit 96T
RND99023 Nitrofurazone (SEM) ELISA Test Kit 96T
RND99024 Nitrofurantoin (AHD) ELISA Test Kit 96T
RND99025 Tetracycline(TET) ELISA Test Kit 96T
RND99026 Total Antibiotics in Milk Test Kit 96T
RND99027 Beta-lactam antibiotics ELISA  Kit 96T
RND99028 Reserpine ELISA Test Kit 96T
RND99029 Florfenicol ELISA Test Kit 96T
RND99030 Pasteurized verification ELISA  Kit 96T
 

RND99031

The no-mel total milk protein ELISA Test Kit  

96T

RND99032 Ivermectin ELISA Test Kit 96T
RND99033 Kanamycin ELISA Test Kit 96T
RND99034 Ethoxyquin ELISA Test Kit 96T
RND99035 Sulfonamides ELISA Test Kit 96T
RND99036 Sulfaquinoxaline ELISA Test Kit 96T
RND99037 Trimethoprim ELISA Test Kit 96T
RND99038 Salbutamol ELISA Test Kit 96T
RND99039 Cimaterol ELISA Test Kit 96T
RND99040 Zilpaterol (ZIP) ELISA Test Kit 96T
RND99041 Enrofloxacin ELISA Test Kit 96T
RND99042 Flumequine ELISA Test Kit 96T
RND99043 Honey total antibiotic ELISA  Kit
RND99044 Crystal violet ELISA Test Kit 96T
RND99045 Norfloxacin ELISA Test Kit 96T
RND99046 Colistin ELISA Test Kit 96T
RND99047 Aminoglycosides ELISA Test Kit 96T
RND99048 Doxycycline ELISA Test Kit 96T
RND99049 Oxytetracycline ELISA Test Kit 96T
RND99050 Chlortetracycline ELISA Test Kit 96T
RND99051 Olaquindox ELISA Test Kit 96T
RND99052 Erythromycin ELISA Test Kit 96T
RND99053 Clonidine ELISA Test Kit 96T
RND99054 Terbutaline ELISA Test Kit 96T
RND99055 Cyproheptadine ELISA Test Kit 96T
RND99056 Monensin ELISA Test Kit 96T
RND99057 Mabuterol ELISA Test Kit 96T
RND99058 Lincomycin ELISA Test Kit 96T
RND99059 Dexamethaone ELISA Test Kit 96T
RND99060 Ceftiofur ELISA Test Kit 96T
RND99061 Nicarbazin ELISA Test Kit 96T
RND99062 Dimetridazole  ELISA Test Kit 96T
RND99063 Nalidixic acid  ELISA Test Kit 96T
RND99064 Tilmicosin ELISA Test Kit 96T

 

II. Kit Elisa Hormone: Đối Tác Tin Cậy Trong Đo Lường Hormone

Kit Elisa Hormone là một trong những sản phẩm tiên tiến của công nghệ Elisa, được phát triển để phát hiện và đo lường hormone trong mẫu thử thú y và môi trường. Điều này đặc biệt hữu ích trong quản lý sức khỏe và sản xuất động vật, cũng như nghiên cứu về ảnh hưởng của hormone đối với môi trường tự nhiên.

III. Kit Elisa Phát Hiện Độc Tố: Bảo Vệ Sức Khỏe và Môi Trường

Kit Elisa cũng được sử dụng rộng rãi để phát hiện độc tố trong môi trường, bao gồm độc tố nấm (mycotoxin) và độc tố tảo (algae toxin). Việc phát hiện và ngăn chặn sự lan truyền của các chất độc hại này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe con người, động vật, và môi trường tự nhiên.

IV. Kit Elisa Dành Cho Môi Trường: Giám Sát Ô Nhiễm và Bảo Vệ Sinh Học

Kit Elisa không chỉ được sử dụng để phát hiện các độc tố môi trường, mà còn được áp dụng để đo lường và giám sát chất ô nhiễm công nghiệp trong môi trường. Điều này giúp cho các nhà quản lý môi trường có cái nhìn rõ ràng hơn về tình trạng ô nhiễm và đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý phù hợp.

V. Kit Elisa Dành Cho Thú Y: Đối Tác Đáng Tin Cậy Trong Kiểm Soát Bệnh Dịch

Trong lĩnh vực thú y, Kit Elisa đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện dư lượng kháng sinh trong thú y. Điều này giúp cho các nhà chăn nuôi và nhà nghiên cứu có thể đảm bảo sức khỏe của động vật, ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn kháng thuốc, và đảm bảo an toàn cho con người khi tiêu thụ sản phẩm từ động vật.

VI. Kết Luận: Sức Mạnh Của Kit Elisa Trong Quản Lý An Toàn Sinh Học

Kit Elisa không chỉ là một công cụ phát hiện mạnh mẽ mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong việc bảo vệ sức khỏe con người, động vật, và môi trường tự nhiên. Sự tiên tiến trong công nghệ Elisa đã mang lại những cải tiến đáng kể trong việc đo lường và giám sát các chất độc hại, hormone, và các yếu tố quan trọng khác, từ đó đóng góp vào nỗ lực chung của con người trong việc xây dựng một môi trường sống an toàn và bền vững cho tương lai.

SẢN PHẨM: https://mptmedical.com.vn/kit-elisa-thu-y-moi-truong-doc-to-giai-phap-hieu-qua-cho-quan-ly-an-toan-sinh-hoc/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhắn tin Zalo